Območje in stroški dostave

Dostavo izvajamo na celotnem območju Republike Slovenije. Najmanjši znesek za brezplačno dostavo je 200 EUR. Pri manjših zneskih se zaračuna simbolično nadomestilo v višini 8 EUR. Največja teža paketa znaša 40 kilogramov.

Roki dostave

Rok dostave znaša 72 ur od zaključka nakupa oziroma potrdila o uspešno izvedenem naročilu. Izjemoma se lahko med prazniki in nedelovnimi dnevi rok dostave podaljša za en do dva delovna dneva. Hkrati se to lahko zgodi zaradi drugih zamud, ki so zunaj vpliva prodajalca.

Izdelki z oznako »izdelek je na voljo po dogovoru« niso na voljo takoj, jih pa je mogoče naročiti prek e-naslova info@sigma-shop.si.

Naslov za dostavo in prevzem paketa

Če kupec ni dosegljiv na dogovorjenem naslovu za dostavo, obstajata dve možnosti:

  1. Izdelke lahko prevzame polnoletna oseba, ki živi v istem gospodinjstvu, ali druga oseba, ki je pooblaščena za prevzem (npr. znotraj istega podjetja), pri čemer mora ta navesti svoje osebne podatke (ime in priimek, odnos s kupcem izdelka, datum prejema).
  2. Paket bo dostavljavec še enkrat poskusil dostaviti na naveden naslov.

Dostave ni mogoče izvesti v poštni predal ali na pošto.

Če bo dostava na navedenem naslovu za dostavo dvakrat neuspešna, bo paket vrnjen pošiljatelju, podjetje Solus d.o.o. pa si pridržuje pravico do zaračunavanja ponovne dostave kupcu.